Vicem sản xuất tăng 5% sản lượng so với năm 2014

Admin
28, February, 2017

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Vicem cho biết: 6 tháng đầu năm 2015, Vicem đã sản xuất 8.366 nghìn tấn clanker, 9.076 nghìn tấn xi măng, bằng 50% kế hoạch năm và tăng 5% so với năm 2014; tiêu thụ 10.713 nghìn tấn, đạt 50,32% kế hoạch năm.

- Nguồn Báo xây dựng -

san-luong-xi-mang-vicem-ha-tien-1

Theo Chủ tịch HĐTV Vicem, ông Lương Quang Khải, mặc dù giá điện tăng 7%, các chi phí đầu vào cho sản xuất và phân phối xi măng đều tăng nhưng bằng các biện pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng xây dựng nên Vicem vẫn đạt lượng sản xuất tăng 5% so với năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 709 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch đề ra. Vicem sẽ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2015.

Viết bình luận: