Vicem Hoàng Thạch đạt lợi nhuận 60% kế hoạch

Admin
28, February, 2017

Mặc dù gặp khó khăn về thị trường, nhưng từ đầu năm đến nay, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch vẫn tiêu thụ hơn 2 triệu tấn xi măng xây dựng và clinker, doanh thu ước đạt 2.065 tỷ đồng, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đạt gần 60% kế hoạch.

- Nguồn Báo xây dựng -

vicem-hoang-thach-dat-loi-nhuan-60%-ke-hoach-1

Theo lãnh đạo Vicem Hoàng Thạch, Cty đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể trong việc áp dụng tiến bộ khoa học, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí lưu thông nên 6 tháng đầu năm nay lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước của Cty ước vẫn tăng cao so với cùng kì năm trước.

Năm 2015, Vicem Hoàng Thạch đặt mục tiêu phấn đấu sản xuất và phân phối xi măng đạt doanh thu khoảng 4.310 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 350 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 140 tỷ đồng.

Viết bình luận: