Tính khả thi của công nghệ CTR

Admin
28, February, 2017

Vụ KHCN & MT Bộ Xây dựng vừa gửi công văn tới Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Xi măng Vicem Hà Tiên) yêu cầu báo cáo về dự án thí điểm áp dụng công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu sản xuất xi măng xây dựng thay thế cho các nhà phân phối xi măng ở Việt Nam (gọi tắt là dự án NEDO) tại Nhà máy xi măng Bút sơn.

- Nguồn Báo xây dựng -

tinh-kha-thi-cua-cong-nghe-ctr-1

Trước đó, ngày 15/6/2015 Thứ trưởng Lê quang Hùng thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo: cần đánh giá chung về công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng (hệ thống CKK) và tính khả thi áp dụng cho các nhà máy xi măng ở Việt Nam; báo cáo khả năng áp dụng, tiếp nhận hệ thống CKK tại công ty phân phối xi măng VICEM Bút Sơn.

Viết bình luận: