Thương hiệu Xi măng Fico

Admin
28, February, 2017

Nhãn hiệu FICO CEMENT với biểu tượng 3 đỉnh núi được cách điệu một cách hiện đại nói lên quyết tâm của Công ty luôn tiên phong áp dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, luôn đổi mới và tạo ra cách mạng trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và marketing đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết, năng động, sẵn sàng chấp nhận thử thách.

Xi măng FICO luôn tin tưởng rằng để phát triển một cách bền vững thì hiện đại là chưa đủ. Những công nghệ, thiết bị hiện đại chỉ có thể phát huy tối đa trên nền tảng những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam là tính cộng đồng cao, chia sẻ lợi ích và cùng phát triển.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao cũng chính là tinh thần mà chúng tôi muốn thể hiện qua biểu tượng 3 đỉnh núi gắn kết với nhau một cách chặt chẽ.

Biểu tượng Ba đỉnh núi cũng khẳng định chiến lược phát triển cốt lõi của Công ty dựa trên 3 nhân tố chính:

=> Nhà sản xuất xi măng

=> Hệ thống phân phối xi măng

=> Người tiêu dùng

Chúng tôi mong muốn xây dựng và phát triển thương hiệu Xi Măng FICO gắn liền với các họat đồng cộng đồng, xã hội, được biết đến như một sản phẩm góp sức xây dựng những công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng cho đất nước đồng thời cũng là một sản phẩm gần gũi, ấm áp đầy tình nghĩa trong lòng mỗi người dân.

Bảo vệ thương hiệu

Đăng ký bảo hộ trong nước và ở nước ngoài đối với các tài sản trí tuệ để bảo vệ tính cạnh tranh của doanh nghiệp: đã đăng ký sở hữu công nghiệp tại cục Sỡ hữu trí tuệ Việt Nam

Các biện pháp bảo vệ thương hiệu khác như: thường xuyên quảng cáo báo đài, tổ chức hội nghị khách hàng trình bày phổ biến hình ảnh thương ngày càng rộng rãi

Bộ máy xây dựng và phát triển thương hiệu

Mô tả bộ máy xây dựng và phát triển thương hiệu: Có vị trí quản lý thương hiệu hỗ trợ trong tất cả các hoạt động marketing và kinh doanh, truyền thông của Công ty. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chính đối với tất cả các thông tin, hình ảnh thương hiệu khi đưa ra thị trường